2013 August

Het postzegelvel ‘Nederlandse schrijvers’ is een eerbetoon aan Louis Couperus (150e geboortejaar), Adriaan Roland Holst (125e geboortejaar), Godfried Bomans (100e geboortejaar), Simon Carmiggelt (100e geboortejaar) en Gerrit Kouwenaar (90e verjaardag). Om een eenheid te laten ontstaan heb ik er voor gekozen om niet met foto’s te werken, maar om illustraties te maken. Naast de portretten zijn er fragmenten uit het werk van de schrijvers opgenomen. Het postzegelvel is op 22 mei 2013 gepresenteerd in het Louis Couperus Museum in Den Haag.

 

PostNL | 2013


De zakelijke postzegels die PostNL sinds de jaren negentig uitgeeft, dienen een onderscheidend karakter te hebben zonder dat ze de concurrentie aangaan met bedrijfslogo’s of andere gedrukte elementen die op de envelop staan. Voor de zegels die ik in 2002 heb ontworpen werd deze briefing uitgebreid met het verzoek om het euro-teken en de aanduiding ‘0,’ in het ontwerp op te nemen. De euro was net geïntroduceerd en er moest worden voorkomen dat er verwarring over de frankeringswaarde zou kunnen ontstaan. Ik heb geprobeerd om deze extra informatie als basis voor het ontwerp te gebruiken door een stramien te ontwerpen dat uit overlappende cirkels bestaat waaruit het euro-teken en de cijfers ontstaan. De komma staat los van dit stramien en wordt gebruikt om ruimte te creëren voor het jaartal en het woord Nederland. Met het zichtbaar laten van het stramien en door een kleurverloop aan te brengen in de cijfers heb ik op een bescheiden manier een verwijzing willen maken naar de cijferzegels van Jan van Krimpen en Wim Crouwel.

 

PostNL | 2002